| | | | |


Drobečková navigace

Hlavní stránka || Základní informace

Základní informace

Upozornění: Kapacita letní školy je již naplněna, další přihlášení mohou být pouze náhradníky.

Věc je předmětem velkého množství právních vztahů. Tyto věci pak jsou různého druhu, právo zná mnoho kategorizací věcí, přičemž tato dělení pak mají své různé právní následky. Letošní letní škola se snaží představit různé možné pohledy na „věc“ z hlediska práva a poukázat na známé či méně známé kontace, a to jak v historickém, tak komparatistickém kontextu. Vystoupí převážně mladí akademičtí pracovníci z PrF MU (Brno), PrF UK (Praha), PF UP (Olomouc), PrF ZČU (Plzeň). Jedná se i o vystoupení hostů ze zahraničí.

Po absolvování Letní školy a splnění dalších podmínek existuje pro studenty Právnické fakulty MU možnost proplacení účastnického poplatku (ne ubytování) formou jednorázového stipendia.

V případě zájmu bude moci účastník - student MU - po absolvování letní školy složit kolokvium; jeho účast na letní škole mu tak bude uznána jako povinně volitelný předmět MVV48K Letní škola Katedry dějin státu a práva. Pokud chce student tuto možnost využít, musí si příslušný předmět zaregistrovat (nestačí pouhé přihlášení na letní školu). Tento předmět může student absolvovat jen jednou během studia na MU.

Termín konání:
19. 9. – 21. 9. 2017
Místo konání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno
Termín přihlašování:
od 30. 5. 2017
Termín zaplacení poplatku:
do 30. 6. 2017
Výše poplatku:
1800 Kč včetně DPH

Poplatek zahrnuje:

  • monografie na téma absolutních majetkových práv
  • účast na přednáškách
  • oběd + cofeebreak

Poplatek nezahrnuje:

  • ubytování
  • náklady na případný doprovodný program (vstupy atp.)

Možnosti refundace poplatku:

  • pro studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity je možné proplatit poplatek formou mimořádného stipendia, žádost bude podávána hromadně organizátorem. Podmínkou je účast na letní škole (doložená prezenční listinou).
  • Studenti ostatních škol se musí obrátit na příslušné proděkany na svých školách.

nahoru