| | | | |


Drobečková navigace

Hlavní stránka || Základní informace

Základní informace

Jubilejní desátý ročník letní školy se zaměří na různorodost právnických povolání v průběhu věků, včetně povolání současných. Právnické vzdělání může nasměrovat kariéru absolventů do různých zaměstnání - stanou se soudci, advokáty, notáři, státními zástupci, ale najdou uplatnění i v mnoha dalších oblastech. Tato letní škola se zaměří na různá právnická povolání v pohledu komparativním a historickém, jak se vyvíjela či jaká byla jejich povaha v minulosti, ale i jaká je v současnosti. Vystoupí převážně akademičtí pracovníci z PrF MU (Brno), PrF UK (Praha), PF UP (Olomouc), PrF ZČU (Plzeň). Jedná se i o vystoupení hostů ze zahraničí a odborníků z praxe.

Po absolvování Letní školy a splnění dalších podmínek existuje pro studenty Právnické fakulty MU možnost proplacení účastnického poplatku (ne ubytování) formou jednorázového stipendia.

V případě zájmu bude moci účastník - student MU - po absolvování letní školy složit kolokvium; jeho účast na letní škole mu tak bude uznána jako povinně volitelný předmět MVV48K Letní škola Katedry dějin státu a práva. Pokud chce student tuto možnost využít, musí si příslušný předmět zaregistrovat (nestačí pouhé přihlášení na letní školu). Tento předmět může student absolvovat jen jednou během studia na MU.

Termín konání:
25. 9. – 27. 9. 2018
Místo konání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno
Termín přihlašování:
od 11. 6. 2018
Termín zaplacení poplatku:
do 15. 7. 2018
Výše poplatku:
2000 Kč včetně DPH

Poplatek zahrnuje:

  • účast na přednáškách
  • oběd + cofeebreak

Poplatek nezahrnuje:

  • ubytování
  • náklady na případný doprovodný program (vstupy atp.)

Možnosti refundace poplatku:

  • pro studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity je možné proplatit poplatek formou mimořádného stipendia, žádost bude podávána hromadně organizátorem. Podmínkou je účast na letní škole (doložená prezenční listinou).
  • Studenti ostatních škol se musí obrátit na příslušné proděkany na svých školách.

nahoru