Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Československé trestní právo v proměnách věků

První ročník Letní školy se konal ve dnech 22. - 25. září na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a připravila jej Katedra dějin státu a práva. Letní škola byla určena všem studentům právnických fakult magisterských, popř. bakalářských či doktorských studijních programů. Studenti měli možnost se seznámit jak s obecnými přednáškami, které přiblížily dané období jako celek, nebo naopak s jednotlivými oblastmi, probíranými i z hlediska jejich historického vývoje. Byla také představena témata, na která se jednotliví přednášející specializují, a to i s přiblížením metodologie jejich práce. Velký ohlas vzbudila také přednáška zaměstnanců věznice v Kuřimi, která studentům přinesla nový pohled na fungování trestního práva v praxi. 

Na Letní škole vystoupili jak přednášející z PrF MU, tak i z ostatních fakult, jmenovitě z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Právnické fakulty Zápodočeské univerzity v Plzni, Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě a Falukty právní a správní Slezské univerzity v Katowicích.

V rámci doprovodného programu byly promítány filmy (především Kladivo na čarodějnice a Ex offo) s následnou diskuzí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.