Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků

Letní škola se konala ve dnech 23. 9. - 25. 9. 2014 a zaměřovala se na problematiku inspiračních zdrojů práva, ať již v oblasti práva veřejného, nebo soukromého. Jedním velkým okruhem byly vlivy jiných normativních systémů, především morálky a náboženství. Druhým okruhem byly pak inspirace pramenící z jiných právních řádů, ať již historických (řecké a římské právo), nebo moderních. Přednášky byly koncipovány jak v obecném rámci, tak i na konkrétních případech. Pozornost se přitom zaměřovala především na evropský prostor.

Na letní škole vystoupili převážně mladí akademičtí pracovníci z PrF MU (Brno), PrF UK (Praha), PF UP (Olomouc), PrF ZČU (Plzeň). Jako zvláštní hosté vystoupili prof. W. Dajczak (UAM Poznań) a doc. P. Sáry (Miskolc).

Program

Úterý 23. 9.

Středa 24. 9.

Čtvrtek 25. 9.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.