Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Dědické právo v proměnách věků

Čtvrtý ročník Letní školy Katedry dějin státu a práva proběhl ve dnech 25. - 27. 9. 2012 a jeho tématem bylo Dědické právo v proměnách věků. Téma bylo zvoleno v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, který do oblasti dědického práva poměrně zásadním způsobem zasáhl. 

Akce proběhla za účasti přednášejících ze všech čtyř českých právnických fakult i z Právnické fakulty univerzity v Trnavě. Některé přednášky byly zaměřeny na určité období (intestátní posloupnost ve středověku či šlechtické testamenty do r. 1300), jiné se věnovaly určitým institutům a jejich vývoji od římského po moderní právo. Zejména byla věnována pozornost institutům, které se po jisté době do českého práva navrátily právě s novým občanským zákoníkem (kupř. odkaz či dědické spory), ale zároveň bylo upozorňováno i na fakt, že historická inspirace nemusí vždy přinášet osvědčená a trvající řešení (ochrana nepominutelných dědiců a povinný díl). Letní škola nabídla i přednášky, týkající se jiných právních kultur (kupříkladu mezopotámské či židovské) a náhled do praxe v podobě přednášky JUDr. A. Sedlákové, která studentům přiblížila dědické řízení před notářem.

Během doprovodného programu, právně-historické procházky městem, byla studentům představena jak historie brněnské Právnické fakulty, tak i některá další významná místa (budova zemského směnu či prvorepublikového Nejvyššího soudu). 

Přednesené příspěvky byly publikovány v tematickém čísle Časopisu pro právní vědu a praxi.

Program

Úterý 25. 9.

Středa 26. 9.

Čtvrtek 27. 9.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.