| | | | |


Drobečková navigace

Hlavní stránka || Archív > 2015 > Základní informace

Základní informace

Letní škola se zaměřila na jednotlivé instituty, zásady dědického práva a vývojové tendence v dědickém právu od antiky po současnost. Pozornost byla věnována otázkám aktuálním zejména ve vztahu k novému českému občanskému zákoníku, nicméně cílem byly i středoevropské souvislosti. Na letní škole vystoupili převážně mladí akademičtí pracovníci z PrF MU (Brno), PrF UK (Praha), PF UP (Olomouc), PrF ZČU (Plzeň). 

Po absolvování Letní školy a splnění dalších podmínek existuje pro studenty Právnické fakulty MU možnost proplacení účastnického poplatku (ne ubytování) formou jednorázového stipendia.

V případě zájmu může účastník - student MU - po absolvování letní školy složit kolokvium; jeho účast na letní škole mu tak byla uznána jako povinně volitelný předmět MVV48K Letní škola Katedry dějin státu a práva. Pokud chce student tuto možnost využít, musí si příslušný předmět zaregistrovat (nestačí pouhé přihlášení na letní školu). Tento předmět může student absolvovat jen jednou během studia na MU.

Termín konání:
15. 9. – 17. 9. 2015
Místo konání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno
Termín přihlašování:
od 25. 5. 2015
Termín zaplacení poplatku:
do 30. 6. 2015
Výše poplatku:
2000 Kč včetně DPH

Poplatek zahrnuje

  • účast na přednáškách
  • anglicky psaná monografie zaměřená na problematiku dědického práva ve střední Evropě
  • oběd + cofeebreak

Poplatek nezahrnuje

  • ubytování
  • náklady na případný doprovodný program (vstupy atp.)

Možnosti refundace poplatku

  • Pro studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity je možné proplatit poplatek formou mimořádného stipendia, žádost bude podávána hromadně organizátorem. Podmínkou je účast na letní škole (doložená prezenční listinou).
  • Studenti ostatních škol se musí obrátit na příslušné proděkany na svých školách.

nahoru