| | | | |


Drobečková navigace

Hlavní stránka || Archív > 2014 > Základní informace

Základní informace

Letní škola se zaměřovala na problematiku inspiračních zdrojů práva, ať již v oblasti práva veřejného, nebo soukromého. Jedním velkým okruhem byly vlivy jiných normativních systémů, především morálky a náboženství. Druhým okruhem byly pak inspirace pramenící z jiných právních řádů, ať již historických (řecké a římské právo), nebo moderních. Přednášky byly koncipovány jak v obecném rámci, tak i na konkrétních případech. Pozornost se přitom zaměřovala především na evropský prostor.

Na letní škole vystoupili převážně mladí akademičtí pracovníci z PrF MU (Brno), PrF UK (Praha), PF UP (Olomouc), PrF ZČU (Plzeň). Jako zvláštní hosté vystoupili prof. W. Dajczak (UAM Poznań) a doc. P. Sáry (Miskolc).

Po absolvování Letní školy a splnění dalších podmínek existuje pro studenty Právnické fakulty MU možnost proplacení účastnického poplatku (ne ubytování) formou jednorázového stipendia.

V případě zájmu mohl účastník - student MU - po absolvování letní školy složit kolokvium; jeho účast na letní škole mu tak byla uznána jako povinně volitelný předmět MVV48K Letní škola Katedry dějin státu a práva. Pokud chtěl student tuto možnost využít, bylo nutné si příslušný předmět zaregistrovat /nestačí pouhé přihlášení na letní školu/. Tento předmět může student absolvovat jen jednou během svého studia na MU.

Termín konání:
23. 9. – 25. 9. 2014
Místo konání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno
Termín přihlašování:
od 30. 5. 2014
Termín zaplacení poplatku:
do 30. 6. 2014
Výše poplatku:
2000 Kč včetně DPH

Poplatek zahrnuje:

  • účast na přednáškách
  • tématický sborník
  • oběd + cofeebreak

Poplatek nezahrnuje:

  • ubytování
  • náklady na případný doprovodný program (vstupy atp.)

Možnosti refundace poplatku:

  • pro studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity je možné proplatit poplatek formou mimořádného stipendia, žádost bude podávána hromadně organizátorem. Podmínkou je účast na letní škole (doložená prezenční listinou)
  • Studenti ostatních škol se musí obrátit na příslušné proděkany na svých školách.

nahoru