| | | | |


Drobečková navigace

Hlavní stránka || Archív > 2013 > Základní informace

Konflikty, spory a jejich řešení v proměnách věků

Základní informace

Pátý ročník Letní školy Katedry dějin státu a práva na téma Konflikty, spory a jejich řešení v proměnách věků byl v roce 2013 spojen s grantem Konfliktní společenství. V rámci tématu se jednotliví přednášející zaměřili zejména na fungování soudů a soudního řešení sporů, případně řešení u podobných institucí (církevní soudy, řešení sporů ve sportovním právu), a také na vybrané konkrétní kauzy (Causa Curiana, aféra Pergler). Zároveň byla věnována pozornost i sporům věděckým či rozdílnému náhledu na regulaci některých institutů (rozpor veřejného a soukromého práva u nabytí vlastnictví k pokladu, skutečný vliv E. Beneše na podobu "benešových" dekretů). Tradičně nebyla Letní škola zaměřena pouze historicky, a tak témata začínala u dávné antiky, ale zahrnovala různorodou problematiku až po součastnost. 

Na Letní škole vystoupili převážně mladí akademičtí pracovníci z PrF MU (Brno), PF UP (Olomouc), PrF ZČU (Plzeň) a PrF UK (Bratislava). 

Příspěvky byly publikovány ve zvláštním tematickém čísle Časopisu pro právní vědu a praxi.


nahoru