| | | | |


Drobečková navigace

Hlavní stránka || Archív > 2013 > Program

Konflikty, spory a jejich řešení v proměnách věků

Program

úterý 24. 9.

9.009.15 Úvodní slovo 

9.15 – 9.45 JUDr. Tomáš Pezl: Rabínské spory

9.4510.00 pauza - diskuse 

10.00 – 11.15 prof. I. A. Hrdina: Fungování a spory u církevních soudů dnes

11.15 – 12.30 oběd

12.30 – 13.15 JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D., LL.M.: Některé aspekty řízení před šaríatským soudem

13.15 – 14.30 JUDr. Vilém Knoll Ph.D.: Řešení sporů ve středověku

14.30-14.45 pauza -diskuse 

14.4515.15 Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D.: Inspirační zdroje Koldínových Práv městských 

15.15 – 15.45 PhDr. Mgr. Jakub Razim: Deditio knížete Jaromíra

od 20hod fakultativní program – společenské posezení

 

středa 25. 9.

9.30 – 10.15 JUDr. Kamila Bubelová, PhD.: Spory ve věcech usufructu

10.15 – 11.00 JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.: Postavení věřitele a dlužníka při actio iudicati. Protivníci nebo spojenci?

11.00 – 11.30 JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.: Causa Curiana

11.30 – 12.45 oběd 

12:45 – 13.15 JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA: Procesy so slovenskými národovcami v kontexte maďarizácie Uhorska.

13.15 – 14.00 JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.: Samostatný stát československý vstoupil v život

14.00 – 14.30 JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.: Spor  Weyer-Boháček - obligační nebo věcně-právní účinky pachtu?

 

14.30 – 14.45 pauza - diskuse 

14.45 – 15.45 JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA: Riešenie sporov v športe alebo tzv. "športové procesné právo"

17.00 fakultativní program – prohlídka města

 

čtvrtek 25. 9.

9.00 – 9.30 prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.: Aféra Pergler

9.30 – 10.15 JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.: Konfiskační dekrety prezidenta republiky. Spor o jejich interpretaci jako výraz kontinuity a diskontinuity

10.15 – 10.45 JUDr. Martin Cempírek: Přepravní smlouvy, jejich meze a řešení sporů

10. 45 – 11.00 pauza 

11.00 – 11:30 prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.: Spory o podobu právních odvětví v 50tých letech 20. stol.

11.00 – 12.45 Mgr. et Mgr. Michal Škerle: Politické procesy v padesátých letech 20. stol.

12.45 – 13.30 Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová: Správní delikty na úseku památkové péče 

13.3014.00 JUDr. Pavel Salák jr. Ph.D.: Vlastnické právo k nálezu pokladu mezi ABGB a Osnovou 1937 

14.0014.10 ukončení letní školy

14.10 oběd nahoru